Prins Hendriksoord 2

Schieten-op-sessie

17/05/2024
Prins Hendriksoord, Den Dolder
12:30 – 14:30


 
Om ons netwerk te blijven verrassen proberen we nieuwe dingen te doen. Zo organiseren wij naast ronde tafel bijeenkomsten en onze Toppen, ook kleinschalige sessies waarbij we de verdieping zoeken voor onze partners.

 
Schieten-op-sessie
De zogenoemde ‘Schieten op’ sessies, zijn sessies waarbij we een tweetal executives laten meedenken met de propositie en marktbenadering van onze partners. Een veelgebruikte zin is “we moeten goed naar onze klanten luisteren”, maar hoe doe je dat? In deze sessie leggen we een aantal vragen en de propositie voor aan onze executives. We laten ze meedenken over wat goed is en beter kan. Geen powerpoints, maar door gewoon het verhaal te vertellen. 
 
Tijdens deze sessies gaan we samen met Oracle op zoek naar de antwoorden van de executives omtrent de thema’s:
  • Subscription management
  • Gen AI
  • Supply chain disruptions
Welke uitdagingen ondervinden de executives op deze thema’s, hoe gaan ze hier mee om en waar kunnen ze in geholpen worden. Welk verhaal dient Oracle te vertellen om de executives echt van dienst te kunnen zijn deze thema’s?
 
*ENGLISH
Shooting-On-Session
To keep surprising our network, we try to do new things. For example, in addition to roundtable sessions and our Summits, we also organize smaller sessions where we search for more depth for our partners.
 
The so-called ” Shooting on” sessions, are sessions where we let a couple of executives think along with the proposition and market approach of our partners. A common phrase is “we need to listen more carefully to our customers,” but how do you do that? In this session, we present a series of questions and the proposition to our executives. We invite them to think about what is good and what could be better. We don’t use powerpoints, but just tell the story.
 
During these sessions, we search together with Oracle for the answers of the executives about the themes:
  • Subscription management
  • Gen AI
  • Supply chain disruptions
What challenges do the executives experience on these themes, how do they deal with this and where can they be helped. What story does Oracle need to tell to be able to really serve the executives on these themes?
 

 
Programma| Program
12:00 uur         Reception
12:30 uur          Lunch with discussion
14:30 uur          Coffee

Locatie | Location
Prins Hendriksoord
Soestdijkerweg 17
3734 MG, Den Dolder


Vragen? | Questions? 
Neem contact op met | Please contact:  stefaniegrimbergen@networkc.nl

Deze schieten-op-sessie wordt georganiseerd in samenwerking met:
This shooting-on sessie is organized in partnership with:

 

Deze schieten-op-sessie is een gezamenlijk initiatief van Network C, Oracle en PWC. Om dit evenement te kunnen organiseren, is het noodzakelijk dat wij uw visitekaartjesgegevens verwerken. Voor meer informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u onze respectieve privacyverklaringen op bovengenoemde websites vinden.